logo

visie

Wij zijn het ontwerp duo Barbara Recourt (beeldend kunstenares, community artist) (1979) en Fons Broess (werktuigbouwkundig ingenieur, industrieel vormgever) (1969).

Wij zoeken een combinatie tussen kunst en functionaliteit enerzijds en gevoelens en ideeën van de gebruiker anderzijds. We bundelen onze specialismen samen zodat er bijzondere en wonderlijke kunstwerken kunnen ontstaan. De weerspiegeling van onze samenwerking zie je altijd in ons werk terug doordat we opzoek zijn naar hoe kunst en samenleving elkaar kunnen versterken.

Wij zijn gefascineerd door mensen, hun manier van leven, samenleven en communiceren. Mensen en hun leefomgeving zijn onze grootste inspiratiebron voor onze kunstprojecten.
Bij onze projecten worden mensen uitgedaagd om op een andere manier te denken, voelen en kijken naar hun omgeving, zichzelf en andere mensen.
In onze kunstwerken vertelt elk element zijn eigen verhaal en toch vormen alle verhalen een poëtisch geheel in een ruimtelijk verband.
In het ontwerp wordt getracht optimale verbindingen tot stand te brengen tussen de samenleving en hun verhalen en het gebruik. Er wordt gewerkt vanuit behoeften, mogelijkheden en wensen van de eindgebruikers. De gebruikers van onze kunstwerken kunnen een gevoel van verbondenheid met ons gekozen verhaal ervaren bij de beleving van het kunstwerk. Daarnaast daagt de kunst die wij maken uit tot ontdekken en ontmoeten voor jong en oud.

Verwondering, samenwerken en verbinden zijn sleutelwoorden bij onze projecten.

Wij werken altijd nauw samen met de betrokkenen en belanghebbenden bij een project. Samen met betrokkenen en belanghebbenden komen we tot een sterk plan. De openbare ruimte is de drager voor ons plan.

Bij elke stap in het ontwerpproces besteden wij aandacht in detaillering, de aspecten van beheer en de keus van het materiaal van het te maken kunstwerk. Duurzaamheid, flexibiliteit de wens van de eindgebruikers en de opdrachtgever staan voorop.
We hebben een multidisciplinair team om ons heen gevormd om dit soort opdrachten te kunnen verwezenlijken.