logo

De Wortels van Science Park

Kunstwerk in de openbare ruimte Science Park, Amsterdam 2012 Opdrachtgever: Projectbureau Zuidoostlob 40 Geschakelde zitelementen Gewapend polyester met betonnen kern

Met ‘De Wortels van Science Park’ hebben we meerdere ontmoetingplaatsen gecreëerd voor de gebruikers en de bezoekers van ‘Science Park’ door een natuurlijke vorm als de boom als uitgangspunt te nemen.
De Wortels zijn in de openbare ruimte aan elkaar gekoppeld en brengen zo fysieke ontmoetingen tussen de verschillende ‘kennis-eilanden’ tot stand.
De karakteristieke ‘Wortel’ en zijn elegante patroon zijn gemaakt van gewapend polyester en verzwaard met beton.

De veertig witte ‘Wortels’ en hun patronen vertellen over de verbinding tussen de wetenschap, de mens en de natuur op het Science Park.
Het begrip de ‘Hermetische Schakel’ hebben we als uitgangspunt voor het patroon op de Wortels genomen omdat dit begrip uitlegt dat alles in de kosmos met elkaar verbonden is.

De symbolen verwijzen naar, wat de mens met de natuur verbindt: van verschijnselen uit het universum tot onze dagelijkse aardse omgeving en de ingewikkelde structuren in onszelf.

Wij zien onze’Wortels’ als een natuurlijk stelsel, dat zich het best laat beschrijven als het streven naar een samenleving, die in al haar facetten sociaal is.